logo spelenderwijs

logo persiswing

De Muziekvereniging Volharding Steenbergen kent een lange en bewogen historie.

Op 12 april 1844 kwamen een aantal vooraanstaande ingezetenen van Steenbergen bij elkaar om de eerste muziekvereniging in Steenbergen op te richten. Het waren notaris van Swieten en nog enkele anderen, die bij elkaar kwamen en een muziekgezelschap oprichtten onder de naam "Musyk Geselschap De Harmonie". Op 14 juni 1844 werd dat notarieel vastgelegd.

De vereniging die als harmonieorkest met 19 leden was begonnen leek, ondanks het feit dat de leden van het eerste uur met veel elan aan de slag gingen, geen lang leven beschoren. Terwijl er voor 1900 weinig groei in de vereniging zat, werd er toch een strenge ballotage toegepast.

In 1853 werd na een sluimerend bestaan een poging ondernomen om het orkest nieuw leven in te blazen en kreeg het de naam "Door IJver Vruchtbaar". In 1863 was men het er over eens dat de gewenste vruchtbaarheid was uitgebleven en in dat jaar onderging de vereniging weer een naamsverandering en werd het "Volharding".

Nog steeds had men zijn draai niet gevonden, want in 1866 veranderde men de naam in "De Harmonie".

Tenslotte, een jaar later, in 1867 vond er een algehele reorganisatie plaats onder voorzitterschap van J.J. van Loon en kreeg de vereniging weer de naam "Volharding".

Volharding heeft, wat het leden aantal betreft, in haar bestaan veel ups en downs gekend, maar door alle tijden heen, waarin menig muziekgezelschap ten onder ging, heeft zij alle tegenslagen overleefd.

Momenteel is de vereniging uitgegroeid tot een vereniging met meer dan 275 leden.

Harmonie

Klein orkest

JONG Volharding

muzieketiers blok

Muzieketiers

muziekmaten blok

De Muziek Maten

Percussiegroep