Foto's & Video's

ico media

 

Met sponsormiddelen maakt Muziekvereniging Volharding het project “Spelenderwijs” mogelijk. Doel van het project is om zoveel mogelijk kinderen in een schoolorkest te laten spelen. Vier jaar geleden (2013) is dit project van start gegaan en dit schooljaar (2017/2018) wordt dit voortgezet.
Leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 krijgen een schooljaar lang muziekles in groepjes van ongeveer drie leerlingen, een half uur per week (buiten schooltijd).
Hiervoor betalen zij slechts een vergoeding van € 8,00 per maand voor het lenen en het onderhoud van het instrument en voor het lesmateriaal. Het betreft de instrumenten die in een harmonieorkest bespeeld worden. Daarnaast betalen zij een eigen bijdrage van €10,00 per maand als tegemoetkoming in de leskosten. 
Na de herfstvakantie worden de nieuwe leerlingen toegevoegd aan het schoolorkest met de kinderen die vorig schooljaar al aan het project deelnamen. Het schoolorkest repeteert met een dirigent onder schooltijd. Het schoolorkest wordt ingezet bij allerlei activiteiten en vieringen op school en in de buurt.

Met dit project geeft Muziekvereniging Volharding kinderen de kans om hun muzikale talent te ontwikkelen!

Agenda Spelenderwijs

Geen activiteiten gevonden