logo spelenderwijs

logo persiswing

Schriftelijk:

Muziekvereniging Volharding

Grote Kerkstraat 27c

4651 BA Steenbergen

of per E-mail: Aanmelding Lid formulier

 

U krijgt dan via onze ledenadministratie een inschrijfformulier waarna uw gegevens in ons systeem verwerkt kunnen worden.
Nadat u zich schriftelijk heeft aangemeld bent u daadwerkelijk lid en zal ook contributie geïnd gaan worden.

 

Contributie:

De contributietarieven gelden per 01-07-2011.
Volwassenen vanaf 18 jaar: € 30,00 per kwartaal
Jeugd tot en met 17 jaar: € 24,00 per kwartaal
Peuters en Kleuters: € 8,00 per maand
Extra voor Big Band: € 20,00 per kwartaal
Extra voor Percussie: € 12,50 per kwartaal
Verenigingsinstrument: € 25,00 per jaar.

Bij gezinnen waar meer leden lid zijn van de vereniging betalen de 2 oudste leden de volledige contributie. Het derde, niet volwassen, gezinslid betaalt de helft van de contributie. Leden ouder dan 18 jaar betalen altijd de volledige contributie. Voor de instrumenten beschikbaar gesteld door de vereniging betalen wel alle leden van een gezin.

De contributie wordt geïnd via een automatische incasso van de Rabobank welke u bij uw inschrijfformulier ontvangt.

 

Instrumenten:

Indien voorradig kan door de vereniging een harmonie-instrument in bruikleen worden verstrekt. U moet hiervoor een bruikleenovereenkomst tekenen.
Bent u in het bezit van een eigen instrument, dan kunt u dit, voor € 10,- per jaar, via de vereniging laten verzekeren en jaarlijks laten onderhouden. Ook bestaat de mogelijkheid om op basis van huurkoop via de vereniging een instrument aan te schaffen. Terugbetaling dient in dat geval te geschieden in maandelijkse aflossingstermijnen.

 

Beeindiging lidmaatschap:

Om uw lidmaatschap te beëindigen dient u zich schriftelijk af te melden of middels dit afmeld-formulier bij het secretariaat. Vergeet hierbij niet het eventueel geleende instrument in te leveren bij Corine Augustijn, v. Brabantstraat 2, 4651 LK Steenbergen. Graag van te voren telefonisch aanmelden op 0167-561616 of 06-20223732.

Harmonie

Klein orkest

JONG Volharding

muzieketiers blok

Muzieketiers

muziekmaten blok

De Muziek Maten

Percussiegroep