logo spelenderwijs

logo persiswing

Sinds september 2003 heeft Muziekvereniging Volharding Steenbergen een Peutermuziekgroep. Dit is een groot succes en er is dan ook veel animo voor. Het is bedoeld voor kinderen in de leeftijdscategorie van 2 t/m 4 jaar.

In de lessen worden de kinderen op een speelse manier met muziek of muziekinstrumenten in contact gebracht. Meestal wordt er met een thema gewerkt. Bijvoorbeeld: herfst, dieren, papieren hoedjes, voetjes, luisteren, een voorleesboek, enz. Bij elk thema wordt er gekeken wat voor muziek er gemaakt of gezongen kan worden en welke dansjes je erop kan doen.

Het leuke aan de Peutermuziekles is dat u als ouder/grootouder/verzorger zelf actief kunt deelnemen aan de les. U komt samen met het kind en zingt en speelt gewoon mee. De stimulans en het voorbeeld die van u als verzorger uitgaat is van groot belang voor de ontwikkeling van uw kind. Hierbij is een muzikale achtergrond absoluut geen vereiste.

De lessen worden het hele jaar door op vrijdagmorgen gegeven, iedere week met uitzondering van de schoolvakanties.

Lesinhoud:

De lessen Peutermuziek zijn eenmaal per week en duren 30 minuten. Dit is lang genoeg om steeds verschillende muzikale aspecten aan bod te brengen en om de aandacht van de kinderen erbij te houden. Een vast onderdeel van de les is altijd openen met hetzelfde liedje waarin we "hallo" zeggen en onszelf voorstellen.

Ook komen zingen en dansen/bewegen iedere week aan bod. Incidenteel zullen we ook spelen met slagwerkinstrumentjes, de piano of fluitjes.

Tot slot is ook de afsluiting een wekelijks terugkerend ritueel. We zingen "dag" voor iedereen en zwaaien naar elkaar.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op middels onderstaand contact formulier.

Contact formulier

Harmonie

Klein orkest

JONG Volharding

muzieketiers blok

Muzieketiers

muziekmaten blok

De Muziek Maten

Percussiegroep